terug

Buddyzorg

Kuria buddyzorg

Buddyzorg voor cliënten vanuit de Steunende Huisvesting van het Leger des Heils, 1 dagdeel per week / per 14 dagen sociaal / emotionele ondersteuning bieden in een 1 op 1 contact | Kuria buddyzorg ism Leger des Heils. Flexibel, rustig, trouw en zich kunnen inleven in andermans situaties.

Intro
Wat ga je doen?
Wij zoeken mensen
Wat biedt…?
Waar
Interesse?

Site by Alsjeblaft!