terug

Back on Track maatje

De Regenboog Groep

Maatjescontact met ervaringsdeskundige vrijwilligers, ondersteuning voor sociaal geïsoleerde (ex)daklozen of (ex) verslaafden, 1 op 1 contact, 3 uur per 1 of 2 weken.

Intro
Wat ga je doen?
Wij zoeken mensen
Wat biedt…?
Waar
Interesse?

Site by Alsjeblaft!