terug

Colleges

Praktische filosofie: de deugden als gids (Zoom)

Vroeg of laat doen zich in ons leven en onze zorgrelaties momenten voor waarbij we ons afvragen ‘doe ik hier wel goed aan? Of: ‘Heb ik hier wel goed aan gedaan?’ Daarbij gaat het in wezen om vragen zoals ‘wat reken ik tot mijn verantwoordelijkheid, wat is rechtvaardig en wat vraagt om moed van mij?’

Dergelijke vragen nodigen ons uit tot bezinning. Bij het zoeken naar een antwoord op deze vragen gaan we in de werkcolleges te rade bij de praktische filosofie: de deugdethiek.

Doel en inhoud
Vanuit persoonlijke ervaringen in zorgsituaties gaan we werken met de deugdreflectie; dat is een vorm van socratisch gesprek. We doorlopen daarbij steeds een aantal stappen om te ontdekken wat het juiste midden is tussen ‘te veel’ en ‘te weinig’. De werkcolleges worden ingeleid met een college over deugdethiek.

Docent:
Drs. Dick de Korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was werkzaam als docent filosofie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Hoe werkt het?
We werken met het video conferencing systeem Zoom. Voorafgaande aan de collegereeks ontvang je instructie hoe je Zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. Voor de online bijeenkomsten ontvang je een uitnodiging met link.

We starten steeds met een geluidscontrole en check in. Tijdens de colleges werken we met oefeningen, je krijgt duidelijke opdrachten, mogelijk in breakout rooms (in tweetallen, gefaciliteerd door Zoom). We eindigen telkens met een check-out: wat je meeneemt of hoe je erbij zit. Tussendoor houden we pauze. Wij vragen je deel te nemen met beeld en geluid.

Voor wie?
Deze colleges zijn voor iedereen.

Tijdsinvestering
8 uur

Studiemateriaal
N.v.t.

Aantal plaatsen
De collegereeks biedt plaats aan maximaal 10 deelnemers.

Certificaat van deelname
Nee

NB
Het 3 college wordt op Hemelvaartsdag gegeven.

Site by Alsjeblaft!