terug

Partners

Partnerorganisaties zijn de toegevoegde waarde; zij leveren kennis en kunde in trainingen en themabijeenkomsten.

De partners van de Kennismarkt Nieuw-West bestaan uit Amsterdamse vrijwilligersorganisaties die gericht zijn op de sector zorg en welzijn. De aangesloten partnerorganisaties vormen een toegevoegde waarde voor de Vrijwilligersacademie en leveren een bijdrage aan diverse trainingen en themabijeenkomsten.

Wil jouw organisatie ook bijdragen aan het uitgebreide trainingsaanbod van de kennismarkt? Neem contact met ons op.

Partner worden van de vrijwilligersacademie kan ook. Wij hebben informatie brief voor je samengesteld met beknopte informatie over onze diensten en de samenwerking. Je kunt deze informatie hier downloaden of contact met ons opnemen.

ATKB

ATKB is een organisatie van uit Turkije afkomstige migrantenvrouwen en meisjes. ATKB maakt zich sterk voor gelijke rechten van haar achterban op alle fronten van het maatschappelijk leven.

Bezoek de website »

Beterburen

Beterburen biedt bemiddeling aan buren die overlast van elkaar ervaren. Onze bemiddelaars ondersteunen beide buren bij het voorbereiden naar een gezamenlijk bemiddelingsgesprek.

Bezoek de website »

BOOT Nieuw-West

De Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling is dé kenniswinkel waar studenten van de HvA diensten leveren aan bewoners en organisaties in Amsterdamse wijken.

Bezoek de website »

Combiwel Buurtwerk

Combwel Buurtwerk in Amsterdam is er voor de buurt en de buurtbewoners. Wij faciliteren vrijwillige inzet, ondersteunen buurt- en bewonersinitiatieven en geven hulp en advies voor het verbeteren van persoonlijk welzijn.

Bezoek de website »

Combiwel Huis van de Wijk ‘Het Blommetje’

Een Huis van de Wijk is een voorziening in de buurt die onderdak biedt aan verschillende groepen mensen en activiteiten. Er is veel te doen in een Huis van de Wijk: van ontmoetingsactiviteiten en cursussen tot informatie en advies, sociale activering en gebruik van ruimten.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Buurtboerderij

Buurtboerderij ‘Ons Genoegen’ in het Westerpark is een bruisend centrum van activiteiten. De Buurtboerderij wordt gerund door vrijwilligers en klanten van De Regenboog Groep (in een dagbestedingstraject) onder begeleiding van vaste medewerkers. De Buurtboerderij is al meerdere keren door het Parool uitgeroepen tot de coolste plek van Amsterdam.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Homeservice

Praktische dienstverlening voor en door mensen met een psychische beperking. De vrijwilligers van Homeservice weten uit eigen ervaring wat tegenslag betekent. Zij bieden graag een helpende hand, met hun hulp kan het wonen een stuk aangenamer zijn.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Hulpverlening

Een luisterend oor, meedenker of iemand die praktische zaken regelt.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Inloophuizen

De inloophuizen van De Regenboog Groep bieden dak- en thuislozen, voor even, rust in hun vaak jachtig bestaan. 

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | SCIP

Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten

SCIP is een bruisende organisatie met 13 verschillende projecten. Zowel werkprojecten als recreatieve projecten. Er is veel te doen voor mensen die in computers geïnteresseerd zijn, maar ook is er van alles te beleven op het gebied van sport, cultuur, literatuur lekker eten en nog veel meer. Je kunt er interessante mensen ontmoeten, maar ook hulp vinden voor als je bijvoorbeeld je post al weken niet meer durft te openen.

Bij SCIP zijn cliënten in eerste plaats mensen.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep | Werk en Activering

De Regenboog Groep heeft veel verschillende werkplekken. Lees op de website van hen meer over de verschillende plekken en neem contact op met de Regenboog Groep als je een afspraak wilt om samen met hen te zoeken naar een passende plek.

Bezoek de website »

Eigenwijks

Alles wat bewoners beweegt in Amsterdam Nieuw West, voor en door bewoners.

Bezoek de website »

Eigenwijks Huis van de Wijk Geuzenveld

PlusPunt: voor het organiseren van activiteiten, spreekuren, informatie, advies en ondersteuning op allerlei gebied.

Bezoek de website »

Howie the Harp

Howie the Harp is een opleidingscentrum tot ervaringsdeskundige.
Er wordt gewerkt vanuit het ‘peer-to-peer’-concept: mensen met een psychiatrische geschiedenis zetten hun levenservaring en talenten in om elkaar te ondersteunen in hun herstel. De deelnemers worden getraind om zelf controle te houden over hun welzijn en opgeleid om te functioneren als professional in de sociale hulpverlening.

Bezoek de website »

Huizen van de Wijk Nieuw-West

Een Huis van de Wijk is een voorziening in de buurt die onderdak biedt aan verschillende groepen mensen en activiteiten. Er is veel te doen in een Huis van de Wijk: van ontmoetingsactiviteiten en cursussen tot informatie en advies, sociale activering en gebruik van ruimten.

Bezoek de website »

HVO-Querido

HVO-Querido is een zorgorganisatie in Amsterdam die kwetsbare burgers ondersteunt, zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. HVO-Querido gaat daarbij uit van wat iemand kan, in plaats van niet kan.

Bezoek de website »

Kuria

Kuria biedt palliatieve (terminale) zorg in het hospice, vanuit buddyzorg en met advies en informatie van deskundige verpleegkundigen thuis.

Bezoek de website »

Lucas Zorg

Lucas Zorg is een bewonersinitiatief voorvan zorg en welzijn en werkt in het kader van de pilot Wijkzorg. Lucas Zorg begeleidt gebruikers van Hulp bij Huishouden en ondersteunt en adviseert hen. Lucas Zorg richt zich juist ook op de doelgroep met GGZ problematiek en op mensen die zorg mijden.

Bezoek de website »

Markant

Markant, Centrum voor Mantelzorg is het steunpunt voor mantelzorgers in Amsterdam en Diemen en het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam voor professionals. Markant biedt mantelzorgers ondersteuning waar dat kan.

Bezoek de website »

MEE Amstel en Zaan

MEE Amstel en Zaan ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. MEE helpt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Bezoek de website »

Nieuw Amstelrade

Een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel maakt het er niet eenvoudiger op om invulling te geven aan je leven. Zorgorganisatie Nieuw Amstelrade kan je hierbij ondersteunen. 

Bezoek de website »

Sezo

SEZO is op aarde om Amsterdammers die in een kwetsbare periode in hun leven zitten, in staat te stellen op eigen kracht hun leven weer op de rails te krijgen en (weer) volwaardig aan het maatschappelijk leven te kunnen deelnemen.

Bezoek de website »

Sezo Mannencentrum Daadkr8

Bij mannencentrum Daadkr8 kun je allerlei activiteiten ondernemen om jezelf te ontwikkelen en je netwerk te verbreden. Je gaat actief aan de slag met doelen die je wilt behalen. 

Bezoek de website »

Stadsdeel Nieuw-West

Het Stadsdeel Nieuw West van Amsterdam is de eerste ingang vor bewoners van Amsterdam Nieuw West bij de Gemeente Amsterdam voor alle zaken die met name dit specifieke Stadsdeel Nieuw West betreffen.

Bezoek de website »

Stichting Lezen en Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een computer. Door beter te leren lezen en schrijven vergroot je namelijk je kans op een gezond en gelukkig leven.

Bezoek de website »

Stichting Samenwonen – Samenleven

Stichting Samenwonen-Samenleven (SW-SL) zet zich in om de samenredzaamheid in kwetsbare wijken te stimuleren. SW-SL wil de eigen krachtbronnen en vaardigheden van informele helpers herkennen, deze waarderen, ondersteunen en optimaal benutten voor bewoners die, om wat voor reden dan ook, in een lastige positie verkeren.

Bezoek de website »

SW-SL Huis van de Wijk De Buurtzaak

Een Huis van de Wijk is een voorziening in de buurt die onderdak biedt aan verschillende groepen mensen en activiteiten. Er is veel te doen in een Huis van de Wijk: van ontmoetingsactiviteiten en cursussen tot informatie en advies, sociale activering en gebruik van ruimten.

Bezoek de website »

VCA Vestiging Nieuw West

Vrijwilligers Centrale Amsterdam Nieuw West helpt je aan leuk & zinvol vrijwilligerswerk, ondersteunt vrijwilligersorganisaties, geeft advies, trainingen & workshops & maakt je wegwijs in stadsdeel Nieuw West. 

Bezoek de website »

Vooruit

VoorUit is een participatieproject waarbij jaarlijks meer dan 70 studenten in ruil voor woonruimte 10 uur per week maatschappelijk werk doen in de wijk waar ze wonen. Het doel van VoorUit is om bij te dragen aan de sociale cohesie van de wijk door participatie van bewoners te bevorderen.

Bezoek de website »

Vrienden van Nieuw-West

Vrienden van Nieuw-West biedt dagbesteding aan jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. 

Bezoek de website »

Vriendenkringen Nieuw-West

Vriendenkringen Nieuw West brengen mensen in contact met andere mensen in de buurt. Het project is bedoeld voor mensen die als gevolg van een beperking (autistisch, licht psychische problematiek) moeilijk contacten leggen.

Bezoek de website »
Site by Alsjeblaft!