terug

Partners

Partnerorganisaties zijn de toegevoegde waarde; zij leveren kennis en kunde in trainingen en themabijeenkomsten.

De partners van de Kennismarkt Nieuw-West bestaan uit Amsterdamse vrijwilligersorganisaties die gericht zijn op de sector zorg en welzijn. De aangesloten partnerorganisaties vormen een toegevoegde waarde voor de Vrijwilligersacademie en leveren een bijdrage aan diverse trainingen en themabijeenkomsten.

Wil uw organisatie ook bijdragen aan het uitgebreide trainingsaanbod van de kennismarkt? Neem contact met ons op.

Partner worden van de vrijwilligersacademie kan ook. Wij hebben informatie brief voor u samengesteld met beknopte informatie over onze diensten en de samenwerking. U kunt deze informatie hier downloaden of contact met ons opnemen.

Beterburen

Beterburen biedt bemiddeling aan buren die overlast van elkaar ervaren. Onze bemiddelaars ondersteunen beide buren bij het voorbereiden naar een gezamenlijk bemiddelingsgesprek.

Bezoek de website »

BOOT Nieuw-West

De Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling is dé kenniswinkel waar studenten van de HvA diensten leveren aan bewoners en organisaties in Amsterdamse wijken.

Bezoek de website »

Combiwel

Combiwel is een maatschappelijke onderneming diensten voor inwoners van Amsterdam met uiteenlopende sociaal-economische achtergronden. Op wijkniveau worden mensen ondersteund bij het bouwen en onderhouden van netwerken zodat zij actief aan de samenleving kunnen en willen deelnemen.

Bezoek de website »

Combiwel Huis van de Wijk ‘Het Blommetje’

Een Huis van de Wijk is een voorziening in de buurt die onderdak biedt aan verschillende groepen mensen en activiteiten. Er is veel te doen in een Huis van de Wijk: van ontmoetingsactiviteiten en cursussen tot informatie en advies, sociale activering en gebruik van ruimten.

Bezoek de website »

De Regenboog Groep

De Regenboog Groep stimuleert de ontwikkeling van kwetsbare mensen om hen actief deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij.

Bezoek de website »

Eigenwijks

Alles wat bewoners beweegt in Amsterdam Nieuw West, voor en door bewoners.

Bezoek de website »

Eigenwijks Huis van de Wijk Geuzenveld

PlusPunt: voor het organiseren van activiteiten, spreekuren, informatie, advies en ondersteuning op allerlei gebied.

Bezoek de website »

Huizen van de Wijk Nieuw-West

Een Huis van de Wijk is een voorziening in de buurt die onderdak biedt aan verschillende groepen mensen en activiteiten. Er is veel te doen in een Huis van de Wijk: van ontmoetingsactiviteiten en cursussen tot informatie en advies, sociale activering en gebruik van ruimten.

Bezoek de website »

HVO-Querido

HVO-Querido is een zorgorganisatie in Amsterdam die kwetsbare burgers ondersteunt, zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. HVO-Querido gaat daarbij uit van wat iemand kan, in plaats van niet kan.

Bezoek de website »

Kuria

Kuria biedt palliatieve (terminale) zorg in het hospice, vanuit buddyzorg en met advies en informatie van deskundige verpleegkundigen thuis.

Bezoek de website »

Lucas Zorg

Lucas Zorg is een bewonersinitiatief voorvan zorg en welzijn en werkt in het kader van de pilot Wijkzorg. Lucas Zorg begeleidt gebruikers van Hulp bij Huishouden en ondersteunt en adviseert hen. Lucas Zorg richt zich juist ook op de doelgroep met GGZ problematiek en op mensen die zorg mijden.

Bezoek de website »

Markant

Markant, Centrum voor Mantelzorg is het steunpunt voor mantelzorgers in Amsterdam en Diemen en het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam voor professionals. Markant biedt mantelzorgers ondersteuning waar dat kan.

Bezoek de website »

MEE Amstel en Zaan

MEE Amstel en Zaan ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. MEE helpt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Bezoek de website »

Nieuw Amstelrade

Een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel maakt het er niet eenvoudiger op om invulling te geven aan je leven. Zorgorganisatie Nieuw Amstelrade kan je hierbij ondersteunen. 

Bezoek de website »

Sezo

SEZO is op aarde om Amsterdammers die in een kwetsbare periode in hun leven zitten, in staat te stellen op eigen kracht hun leven weer op de rails te krijgen en (weer) volwaardig aan het maatschappelijk leven te kunnen deelnemen.

Bezoek de website »

Sezo Mannencentrum Daadkr8

Bij mannencentrum Daadkr8 kun je allerlei activiteiten ondernemen om jezelf te ontwikkelen en je netwerk te verbreden. Je gaat actief aan de slag met doelen die je wilt behalen. 

Bezoek de website »

Stadsdeel Nieuw-West

Het Stadsdeel Nieuw West van Amsterdam is de eerste ingang vor bewoners van Amsterdam Nieuw West bij de Gemeente Amsterdam voor alle zaken die met name dit specifieke Stadsdeel Nieuw West betreffen.

Bezoek de website »

Stichting Lezen en Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een computer. Door beter te leren lezen en schrijven vergroot je namelijk je kans op een gezond en gelukkig leven.

Bezoek de website »

Stichting Samenwonen – Samenleven

Stichting Samenwonen-Samenleven (SW-SL) zet zich in om de samenredzaamheid in kwetsbare wijken te stimuleren. SW-SL wil de eigen krachtbronnen en vaardigheden van informele helpers herkennen, deze waarderen, ondersteunen en optimaal benutten voor bewoners die, om wat voor reden dan ook, in een lastige positie verkeren.

Bezoek de website »

SW-SL Huis van de Wijk De Buurtzaak

Een Huis van de Wijk is een voorziening in de buurt die onderdak biedt aan verschillende groepen mensen en activiteiten. Er is veel te doen in een Huis van de Wijk: van ontmoetingsactiviteiten en cursussen tot informatie en advies, sociale activering en gebruik van ruimten.

Bezoek de website »

VCA Vestiging Nieuw West

Vrijwilligers Centrale Amsterdam Nieuw West helpt je aan leuk & zinvol vrijwilligerswerk, ondersteunt vrijwilligersorganisaties, geeft advies, trainingen & workshops & maakt je wegwijs in stadsdeel Nieuw West. 

Bezoek de website »

Vooruit

VoorUit is een participatieproject waarbij jaarlijks meer dan 70 studenten in ruil voor woonruimte 10 uur per week maatschappelijk werk doen in de wijk waar ze wonen. Het doel van VoorUit is om bij te dragen aan de sociale cohesie van de wijk door participatie van bewoners te bevorderen.

Bezoek de website »

Vrienden van Nieuw-West

Vrienden van Nieuw-West biedt dagbesteding aan jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. 

Bezoek de website »

Vriendenkringen Nieuw-West

Vriendenkringen Nieuw West brengen mensen in contact met andere mensen in de buurt. Het project is bedoeld voor mensen die als gevolg van een beperking (autistisch, licht psychische problematiek) moeilijk contacten leggen.

Bezoek de website »
Site by Alsjeblaft!