terug

Partners in Kennismarkt Nieuw-West

Onze partners zijn verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam Nieuw-West. Zij werken met vrijwilligers om kwetsbare Amsterdammers te ondersteunen.

Vaak geven onze partners zelf trainingen of themabijeenkomsten voor hun eigen vrijwilligers. U als vrijwilliger in stadsdeel Nieuw-West kunt ook deelnemen aan deze trainingen. U kunt deze trainingen en themabijeenkomsten vinden in onze agenda. Hierdoor krijgt iedereen de kans om zich hiervoor op te geven.
Als u wilt zien wie onze partners zijn, ga naar onze partners.

Site by Alsjeblaft!