De Kennismarkt Nieuw-West is een samenwerkingsverband tussen partnerorganisaties in Amsterdam stadsdeel Nieuw-West en de Vrijwilligersacademie Amsterdam.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met

Vrijwilligersacademie Amsterdam
Keizersgracht 334
1016 EZ Amsterdam

t: (020) 320 55 79
e: info@vrijwilligersacademie.net

Partners in Kennismarkt Nieuw-West

De partners van de Kennismarkt Amsterdam Nieuw-West zijn verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam Nieuw-West. Zij werken met vrijwilligers om kwetsbare Amsterdammers te ondersteunen. Vaak geven ze al trainingen of themabijeenkomsten voor hun eigen vrijwilligers. In de Kennismarkt Amsterdam Nieuw-West delen we deze trainingen met alle vrijwilligers in het stadsdeel. Ze worden opgenomen in de agenda van Kennismarkt Amsterdam Nieuw-West. Hierdoor krijgt iedereen de kans om zich hiervoor op te geven. Als je wilt weten wie onze partners in Nieuw-West zijn, ga naar het overzicht van onze partners.

Site by Alsjeblaft!