terug

Ons aanbod

Kennis van zaken

De Vrijwilligersacademie gaat altijd uit van de wensen en behoeften van vrijwilligers in zorg en welzijn. We betrekken iedereen via werkgroepen, trainingssessies en masterclasses. Op deze manier zorgen we ervoor de trainingen aansluiten bij wat mensen en organisaties nodig hebben om hun werk goed, gemotiveerd en geïnspireerd te kunnen doen.

expertise om aan te sluiten
Onze gecertificeerde trainers hebben veel kennis van theorie èn praktijk, waardoor we altijd een goede aansluiting kunnen maken op het werk en de casuïstiek van vrijwilligers, begeleiders, stagiaires, cliëntenraden of het team in jouw organisatie. We passen de oefeningen en voorbeelden aan op de specifieke werkpraktijk.

Kijk hier naar de mogelijkheden in het trainingsaanbod
en het aanbod speciaal voor beroepskrachten= of download studiegids

Alle bouwstenen en modules uit het trainingsaanbod of studiegids van de Vrijwilligersacademie zijn in te zetten, te gebruiken en door te ontwikkelen tot maatwerktrainingen. Daarnaast is heel specifiek maatwerk mogelijk, gericht op jouw organisatie en eigen wensen en behoeften. Dat kan ook gericht zijn op beroepskrachten: kijk hier voor het deskundigheidsbevorderingsprogramma voor begeleiders van vrijwilligers in zorg en welzijn

Site by Alsjeblaft!