terug

Visie op samenwerken

Nieuws & Column

vrijdag 15 februari 2019

Visie op samenwerken

Hoe geven we direct betrokkenen vorm aan de samenwerking tussen wijkteams (beroepskrachten) en informele partijen (vrijwilligers) en wat is nodig om de samenwerking tussen deze partijen te verbeteren? We gaan hierover in gesprek. Op maandag 11 maart 2019 bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Rosalie Metze is de Master, Renate Schepen de gespreksleider.

Hoe organiseren we de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers?

door Franckx van Tilbeurgh, ambassadeur voor de Vrijwilligersacademie

De basis voor samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers is simultaan – gelijktijdig – handelen. Op basis van gelijkwaardigheid. Hoe? Een paar ideeën:

  • Niet gebiedsgericht, maar wijkgericht. Zo leveren beide partijen die goed bekend zijn met de sociale structuur van de wijk, met hun specifieke kennis – onder meer van de sociale kaart, daarbij ondersteund door hun netwerk, dienstverlening op maat.
  • Organiseer de samenwerking goed. Communiceer – ook tussentijds – duidelijk. Spreek af wie welke taken op zich neemt. Draag zorg voor continuïteit door een of meer beroepskrachten en één vrijwilliger voor een vooraf vastgestelde tijd te koppelen Maak een plan van aanpak. Neem daarin op wie bij de dienstverlening aan de deelnemer betrokken zijn, een tijdplanning en werk oplossingsgericht.
  • Vertrouwen tussen beroepskracht, vrijwilliger en deelnemer is een absolute voorwaarde optimaal te functioneren. En… zorg dat de juiste mensen de juiste doelgroep bedienen; aansluiten bij de wensen, mogelijkheden en krachten van degene(n) die diensten afneemt. Mensen die diensten vragen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Maak daarvan gebruik. Een coördinator die participeert tussen alle partijen kan goede diensten bewijzen.

Ook een visie op de samenwerking? Kom ook en praat mee tijdens de masterclass op maandag 11 maart 2019 bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Rosalie Metze is de Master, Renate Schepen de gespreksleider.

Franckx van Tilbeurgh, ambassadeur voor de Vrijwilligersacademie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!