terug

Het gevoel dat jij er mag zijn

Tijdens het Vrijwilligerscafé op vrijdag 8 januari zijn we met huisfilosoof Dick de Korte op zoek gegaan naar de diepere betekenis van gelijkwaardigheid.

Ieder mens verdient een gelijke behandeling. Punt uit. Helaas ziet de praktijk er vaak anders uit: wie hulp vraagt, voelt zich lang niet altijd serieus genomen. Tijdens het Vrijwilligerscafé op vrijdag 8 januari gaan we met huisfilosoof Dick de Korte op zoek naar de diepere betekenis van gelijkwaardigheid.

Gelijkwaardig contact houden

‘In onze buddy-trainingen leren we dat je een “zo gelijkwaardig mogelijk contact moet hebben met je maatje”’, zegt directeur Karin Hanekroot. ‘Die uitspraak puzzelt mij soms: Wat bedoelen we daarmee nu precies? Het is fijn om hierover vandaag samen na te denken.’ Aan de slag dus.

We zijn met 8 vrouw en 4 man: vrienden van de Vrijwilligersacademie en de meesten actief als buddy, vrijwilliger of ervaringsdeskundige. Dick vertelt kort hoe gelijkheid en gelijkwaardigheid belangrijke waarden werden. ‘Vrijheid, gelijkheid, broederschap’, was de slogan van de Franse revolutie. Het kwam in Artikel 1 van de Grondwet en drong diep door in onze cultuur.’

Wat zijn ons eigen ervaringen?

‘Denk aan een moment in je leven waarbij jij om hulp vroeg en je gelijkwaardig behandeld voelde. En ook een gebeurtenis waarbij jij je ongelijkwaardig behandeld voelde. Wat gebeurde er, wat voelde je…?’ Terwijl op veel plekken de Vrijdag Middag Borrel begint, zijn wij tien minuten alleen met onze eigen gedachten. ‘Als je denkt “ik weet het”, ga dan nog even door’, spoort Dick ons aan. Om de beurt delen we onze persoonlijke notities. Als ik zelf aan de beurt ben, voel ik dat er open en oprecht naar me wordt geluisterd. Door ons zelfonderzoek en doordat we onze kwetsbare ervaringen delen, is gelijkwaardigheid tussen ons ontstaan.

Gelijkwaardigheid geeft verbinding

Waar we gelijkwaardigheid tegenkwamen, voelden we dat we meetelden als mens. Y: ‘Ik bespreek veel meer met mijn diabetesverpleegkundige dan mijn bloedglucosewaarde. Zij toont oprechte belangstelling voor wie ik ben. We zitten samen in één verhaallijn.’ N: ‘Ik werd behandeld voor mijn verslaving in een instelling waar behandelaars ervaringsdeskundigen zijn. Voor het eerst had ik het gevoel dat er naar mij werd geluisterd. Ik kon daardoor open en eerlijk zijn. Ik vond begrip en dat gaf me veel motivatie.’ L: ‘Vanaf dag één voel ik mij gehoord door mijn psycholoog. Zij biedt mij ruimte voor mijn eigen ontwikkeling. We durven samen de plank mis te slaan.’ M. voelde zich meteen vertrouwd in een lotgenotengroep: ‘Iedereen is daar echt gelijk’.

Ongelijkwaardigheid leidt tot afsluiting

Ervaringen van ongelijkwaardig waren voor sommigen makkelijker voor de geest te halen.
Y: ‘De omgang met de computer maakte me onzeker op het werk. Ik vroeg een collega om hulp. Dit leidde ertoe dat ze de werkzaamheden van me overnam. Ik voelde me daar niet door geholpen: het gaf me juist een gevoel van onvolkomenheid.’ L. vertelt over een psychiater die letterlijk haar bureaustoel omhoog zette en haar heel klein liet voelen: ‘Ik zag haar als iemand zonder oren, continu bezig mijn gevoel in te vullen. Ik verloor mijn stem.’ N. voelde zich klein en niet gehoord bij het UWV. ‘Er was geen begrip voor mijn lichamelijke pijn. In twee minuten werd besloten dat ik best kon werken. Dit riep zoveel emoties bij me op: woede, een gevoel van machteloosheid; dat ik niet meetel, dat ik niks kan…’

We praten verder over de betekenis van gelijkwaardigheid. Al snel is duidelijk dat gelijkwaardigheid verbonden is met medemenselijkheid, met de ander aanvoelen en begrijpen, en met de ander meevoelen. ‘Gelijkwaardigheid is een ervaring die tot een heel subtiel niveau doorwerkt: je voelt je welkom, je mag er zijn.’ Zonder gelijkwaardigheid is er geen relatie mogelijk, concluderen we.

‘Het was ontroerend om ieders verhalen te horen’, klinkt het na afloop van verschillende kanten. ‘Dat gaf een gevoel van verbinding en troost.’

De Vrijwilligersacademie Café wordt regelmatig geopend op de vrijdagmiddag en is er iedereen die voor een ander zorgt en lid is van de Vrijwilligersacademie Club. Meld je nu (via Facebook) aan bij de Club

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!