terug

Dialoog op voeten

Nieuws & Achtergrond

zaterdag 13 oktober 2018

Dialoog op voeten

Eind jaren negentig is in Zuid-Afrika een bijzondere methode ontstaan om de wijsheid van de groep te gebruiken en ook minderheidsstem goed te benutten. Zo worden beteren besluiten genomen. In de training dialoog op voeten brengen we dit in de praktijk.

Het is een vorm van dialoog

Een ‘gesprek op voeten’ is een actieve dialoogvorm. Het helpt om snel verschillende invalshoeken in een groep mensen boven water te krijgen. Iedereen is actief in het gesprek en direct is te zien waar iedereen staat. 
Zeker de eerste keer is dat een beetje vreemd en onwennig, maar als mensen eenmaal gewend zijn aan de vorm willen ze vaak niet meer anders.


Hoe gaat dat in zijn werk?

Iedereen staat in kring. Het gesprek wordt geopend door de trainer die het gespreksonderwerp of de vraag nader toelicht. 
Dan wordt iedereen uitgenodigd. Iemand stapt naar voren en plaatst zijn of haar opmerking of mening. Iedereen die het ermee eens is, gaat achter deze persoon staan. Anderen kiezen een ander standpunt en dus ook letterlijk andere positie in de ruimte. Je kunt ook later nog ergens anders gaan staan en je standpunt vanaf daar bekend maken, een vraag stellen of een antwoord geven. En nog leuker: je mag jezelf tegenspreken. Je kunt het met twee verschillende meningen eens zijn. De begeleider komt naast je staan en vraagt je of je eens hardop zou willen denken.
 En als je liever niets wilt zeggen, kan dat ook.

Waarom een dialoog op voeten?

Het is verleidelijk om anderen te willen overtuigen. Maar wat als we er voor gaan om het met elkaar eens te worden? Door bij elkaar te komen met zoveel meningen en netwerken als er deelnemers zijn, met veel verschil, kun je gebruik maken van al die wijsheid, al die achtergronden, en de kennis zo goed mogelijk benutten.
Een dialoog op voeten zorgt ervoor dat niet slechts een paar mensen hun stem laten horen. Alle standpunten komen aan bod en het geheel is belangrijker dan ego’s. Het gaat om inclusieve besluitvorming, co-creatie en participatie. En om moedige samenwerking. Doe mee!

Meer informatie:
Deep democracy
Training Dialoog op voeten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!